Sök

Ratio-forskare i senaste numret av Ekonomisk debatt

Nyheter

I senaste numret av Ekonomisk debatt kan du läsa två artiklar, som olika Ratio-medarbetare varit med och författat:

1. En artikel av Jonas Grafström om Kinas misslyckade vindkraftssatsning åren 1980-2016.
2. En artikel av Karl Wennberg m.fl. om 2020 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – John Haltiwanger – och dennes bidrag inom entreprenörskapsforskningen.

Du hittar artiklarna här tillsammans med resten av numrets innehåll. Trevlig läsning!

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578