Sök

Ratio söker praktikanter till höstterminen 2018

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio

Funderar du på att bli forskare? Sök praktik på forskningsinstitutet Ratio

Vi söker dig som är nyfiken på forskning och kvalificerat utredningsarbete. Du har kommit en god bit på din utbildning och är åtminstone i slutet av din kandidatutbildning inom nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi, ekonomisk historia, personal och administration eller liknande ämne. Du är social, prestigelös och har en dokumenterat hög arbetskapacitet. Idealt kan du tillgodoräkna dig praktiken inom ramen för din utbildning.

Som en del i Ratios program för Unga forskare deltar du i våra forskningsprojekt och får möjlighet att tillämpa samhällsvetenskapliga kunskaper. Tillsammans med våra meriterade forskare inom statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia, och ekonomisk geografi arbetar du med datainsamling och analys, samt deltar i författandet av rapporter och vetenskapliga artiklar.

De färdigheter som du utvecklar under en termin på Ratio är därför särskilt användbara om du är intresserad av att göra en akademisk karriär. Det finns även stora möjligheter att utforma praktiken efter dina intressen.

Skriva uppsats på Ratio

Är du på väg att skriva din uppsats? Just nu söker Ratio även uppsatsstudenter för flera forskningsprojekt inom exempelvis nationalekonomi, ekonomisk historia och företagsekonomi.

Skicka ansökan till karl.hatt@ratio.se med CV, betygsutdrag, eventuella referenser samt ett brev där du berättar om dig själv och förklarar ditt intresse för Ratios forskning (max en A4-sida). Vi tar emot ansökningar löpande under vårterminen.

Frågor?

Kontakta docent Christian Sandström, på christian.sandstrom@ratio.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Här kan du läsa mer om praktik, uppsatshandledning och programmet Unga forskare.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras, med särskilt fokus på arbetsmarknadsfrågor. På Ratio arbetar just nu 27 disputerade forskare, varav åtta professorer och sex docenter.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578