Sök

Ratio i Almedalen 2022

Nyheter

Under Almedalsveckan i Visby kommer ett antal av Ratios forskare och medarbetare vara på plats. Dessutom arrangerar vi ett seminarium om utvecklingskraft och svensk förmåga att hänga med när världen förändras. Hoppas vi ses där!

Ratios seminarium

Tisdagen den 5 juli, kl 11.15-12.00:
Människa, maskin, marknad: Hur väl står sig svensk utvecklingskraft?

När världen förändras, förändras då också Sverige? Under detta Almedalsseminarium diskuteras svensk utvecklingskraft och anpassningsförmåga.

Arbetsmarknadens strukturer utmanas av maskininlärning och annan digitalisering. Företag och lagar utmanas när klimatet kräver nya innovationer och arbetssätt i form av exempelvis cirkulär ekonomi. Ekonomin utmanas när människor exkluderas från arbetsmarknaden och mobiliteten förhindras. Hur bibehålls stabila och förutsägbara regler samtidigt som dynamik och flexibilitet främjas?

Välkommen till ett seminarium om utvecklingskraft där forskningsresultat möter diskussion om önskade reformer.

Medverkar gör:
• Charlotta Stern, professor i sociologi & vd Ratio
• Jonas Grafström, fil dr, miljöekonom & vvd Ratio
• Erik Engberg, doktorand nationalekonomi, Ratio & Örebro universitet
• Erik Liss, doktorand nationalekonomi, Ratio & Linköpings universitet
• Nils Karlson, professor i statsvetenskap, Ratio
• Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges ingenjörer
• Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet
• Ann Öberg, vd Almega
• Johanna Grönbäck, kommunikationschef, Ratio, moderator

Dag: tisdagen den 5 juli
Tid: 11.15-12.00
Plats: Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3, Visby. Du kan även se seminariet live och i efterhand via följande länk.

Träffa Ratios forskare hos andra arrangörer

Måndagen den 4 juli, kl 14.00-14.45:
Framtidens arbetsliv – från fruktkorg till fest, frihet och förnyelse

Vilka trender och omvärldsfaktorer blir viktiga? Hur formar vi regelverk som stärker individ och företag och främjar individens och företagens möjligheter att skapa nytta tillsammans? Hur bibehåller vi innovationskraften i företagen? Lotta Stern, professor och vd Ratio, medverkar.

Arrangör: Innovationsföretagen
Plats: Hamngatan 3, “trädgården”

Måndagen den 4 juli, kl 15.00-15.30:
Framtidens arbetsmarknad – det digitala språnget
Arbetsmarknaden har redan påverkats avsevärt av digitaliseringen, men ännu har vi bara sett början till en enorm transformation. Hur kommer teknikutvecklingen påverka framtidens arbetsmarknad? Jonas Grafström, fil dr och vice vd Ratio, medverkar.

Arrangör: Consid, Mötesplats Jönköpings län
Plats: Strandvägen, H535

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578