Ratio i Almedalen 4 juli 2016


Typ: Aktuellt
2016-07-04

Flera av Ratios forskare är på plats i Visby under Almedalsveckan. Idag pratar bl a Nils Karlson om lönebildning och Alexandru Panican om kompetensförsörjning.

08.15-09.15 Ansvaret för den svenska modellen En flexibel arbetsmarknad med fungerande lönebildning är avgörande för tillväxt, jobb och integration. Tar politiken eller parterna ansvaret? S:t Hansgatan 18 Seminariet kan ses live och i efterhand hos Industrin tar matchen

09.30-11.15 Praktik för kompetens Kompetensbrist är det största tillväxthindret. Särskilt stor är bristen på praktisk yrkeskunskap. Vad säger forskningen och vilka reformer behövs framöver? Donnersgatan 1, Seminariet kan ses live och i efterhand på Ratios Bambuserkonto

14.00-14.45 Hur tar vi tillvara på kompetensen? Projektet ”Äntligen jobb” som engagerat ett antal olika aktörer på arbetsmarknaden har nu utvärderats. Hur ska fortsättningen se ut? Är ”Äntligen jobb” vägen att gå för att ge fler en chans till jobb och förbättra företagens kompetensförsörjning? S:t Hansgatan 21