Sök

Ratio i Almedalen 6 juni 2016

Nyheter
Företagandets villkor

Flera av Ratios forskare är på plats i Visby under Almedalsveckan. Idag pratar Christian Sandström om hur vi ska finansiera det tekniksprång som krävs för att Sverige ska bli koldioxidneutralt.

16.00 – 17.00 Tekniksprång – ja, tack! Men vem betalar? Stål utan kol, arktiska elvägar och fossilfri plast. Innovationskraften inom den svenska industrin är i absoluta världsklass. Men vem öppnar plånboken för de tekniksprång som krävs för att Sverige ska bli koldioxidneutralt år 2045?

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578