Ratio i Almedalen 7 juli 2016


Typ: Aktuellt
2016-07-07

Flera av Ratios forskare är på plats i Visby under Almedalsveckan. Idag pratar Mattias Lundbäck och Emilie Videnord om offentlig upphandling.

09.30 – 10.45 Offentlig upphandling – en fråga om 700 miljarder. Den offentliga upphandlingen utgör ett kritiskt villkor för företagandet. Hur påverkas de små och medelstora företagen av den tilltagande centraliseringen? Effekterna på kvalitet och kostnadskontroll? En fördjupad kunskapsöversikt presenteras. Schweitzergränd 5. Seminariet kan ses live och i efterhand på Ratios Bambuserkonto