Ratio inleder samarbete med bokförlaget Atlantis


Typ: Aktuellt
2012-11-15

Forskningsinstitutet Ratio och bokförlaget Atlantis inleder ett samarbete om utgivning av samhällsvetenskaplig litteratur.

Den första boken är Reformpolitikens strategier, som publiceras idag. Boken är slutrapporten i ett stort forskningsprojekt om ”Ekonomisk-politiska reformer i välfärdsstater”. Författare är statsvetaren Peter Santesson,
fil dr.

Samarbetet med Atlantis är strategiskt för Ratio, vars uppgift är att utveckla och sprida ny kunskap. Utgivningen vänder sig till den intresserade allmänheten och förenar vetenskaplig trovärdighet med samhällelig relevans.

–          Det är glädjande att Ratios forskningsresultat på detta sätt kan nå ut till en bredare krets, även utanför akademin, säger Nils Karlson, VD Ratio.

–          Atlantis är ett högkvalitativt förlag vars satsning på kvalificerad litteratur är unik i Sverige. Vi har höga förväntningar på samarbetet.

Boken Reformpolitikens strategier förklarar hur politisk förändring kommer till stånd och presenterar internationell forskning om reformers framgång. Flera stora och svåra reformer, om exempelvis skatter och pensioner, analyseras i detalj. En rad lärdomar dras med relevans för alla som vill bidra till ett bättre Sverige.