Ratio kallar till årsmöte med ny verksamhetsberättelse


Typ: Aktuellt
2019-03-27

Ratio bedriver forskning inom områden som är strategiskt viktiga för näringslivets och samhällets utveckling. Vi genererar ny kunskap – idéer, perspektiv och resultat – på områden där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig. Detta gör vi för att skapa bättre förutsättningar för beslutsfattare att fatta grundade och rationella beslut. Under 2018 publicerade vi bland annat 28 vetenskapliga artiklar. Nu kan du läsa mer om vår verksamhet under det gångna året i vår nya verksamhetsberättelse.

Den nionde april sker Ratios årsmöte, denna gång i samarbete med Sveriges byggindustrier. Läs mer och anmäl dig här.