Ratio på plats 14


Typ: Aktuellt
2011-02-04

Enligt RePEc, som rankar institutioner och institut för nationalekonomisk forskning, rankas Ratio på plats 14 i Sveriges.

RePEc sammanställer data kring institutionernas, institutens och medarbetarnas vetenskapliga arbeten (publikationer i vetenskapliga tidskrifter och citeringar). Ratio håller därmed en stabil position som forskningsinstitut.

Niclas Berggren, docent i nationalekonomi och forskare vid Ratio, finns på 84:e plats bland de 100 rankade forskarna (av de totalt 410 forskare som finns anslutna till RePEc).

Mer information finns här.