Sök

Ratio på plats 14

Nyheter
Företagandets villkor, Niclas Berggren

Enligt RePEc, som rankar institutioner och institut för nationalekonomisk forskning, rankas Ratio på plats 14 i Sveriges.

RePEc sammanställer data kring institutionernas, institutens och medarbetarnas vetenskapliga arbeten (publikationer i vetenskapliga tidskrifter och citeringar). Ratio håller därmed en stabil position som forskningsinstitut.

Niclas Berggren, docent i nationalekonomi och forskare vid Ratio, finns på 84:e plats bland de 100 rankade forskarna (av de totalt 410 forskare som finns anslutna till RePEc).

Mer information finns här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578