Sök

Ratio rekryterar nya forskare

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Frida Nilsson, Jacob Lundberg, Lars Niklasson, Linda Dastory, Linda Weidenstedt

Ratio välkomnar flera nya medarbetare:

Dr. Linda Weidenstedt disputerade vid Stockholms universitet med den sociologiska avhandlingen A Sociology of Empowerment: The Relevance of Communicative Contexts for Workplace Change. Hon knyts nu till Ratios program för arbetsmarknadsforskning.

Professor Lars Niklasson är statsvetare från Linköpings universitet. Han är en välkänd forskare inom ekonomi och internationella relationer och kommer att stärka de tvärvetenskapliga perspektiven i Ratios forskningsmiljö.

Frida Nilsson studerar industriell ekonomi på Kungliga tekniska högskolan. Hon var under sommaren en del av Ratios program för unga forskare och fortsätter nu som forskningsassistent i samarbete med Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk.

Linda Dastory doktorerar på Kungliga tekniska högskolan. Hon kommer under 2018 att slutföra en avhandling om konjunkturanalys och reglering av finansmarknaden. Linda Dastory var under 2012 forskningsassistent på Ratio och arbetade då i forskningsprojekt om företagsstöd respektive om Kina som exportmarknad.

Dr. Jacob Lundberg disputerade i våras vid Uppsala universitet med en avhandling om skattepolitik. Han är i dag chefsekonom på tankesmedjan Timbro och kommer därutöver att på deltid knytas till Ratios program för arbetsmarknadsforskning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578