Sök

Ratio samarbetar med World Economic Forum

Nyheter
Global Competitiveness Report, konkurrenskraft, World economic forum

Den 9 oktober lanseras 2019 års Global Competitiveness Report. Ratio – Näringslivet forskningsinstitut har i år tillsammans med World Economic Forum att ta fram det svenska underlaget till deras World Competitiveness Index. Sverige låg på plats 9 vid den senaste mätning, men har fallit från plats 2 sedan 2010.

Indexet baseras dels på offentlig statistik, dels på en enkätundersökning riktad till VD:ar i det privata näringslivet. Urvalet ska spegla hela det svenska näringslivet, över sektorer, företagsstorlekar och regionalt.

I samband med lanseringen av rapporten den 9 oktober anordnar Ratio seminariet ”Hur står sig svensk konkurrenskraft?”. Du kan läsa mer om seminariet här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578