Ratio samarbetar med World Economic Forum


Typ: Aktuellt
2019-10-04

Den 9 oktober lanseras 2019 års Global Competitiveness Report. Ratio – Näringslivet forskningsinstitut har i år tillsammans med World Economic Forum att ta fram det svenska underlaget till deras World Competitiveness Index. Sverige låg på plats 9 vid den senaste mätning, men har fallit från plats 2 sedan 2010.

Indexet baseras dels på offentlig statistik, dels på en enkätundersökning riktad till VD:ar i det privata näringslivet. Urvalet ska spegla hela det svenska näringslivet, över sektorer, företagsstorlekar och regionalt.

I samband med lanseringen av rapporten den 9 oktober anordnar Ratio seminariet ”Hur står sig svensk konkurrenskraft?”. Du kan läsa mer om seminariet här.