Sök

Ratio söker doktorand

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Hans Seerar Westerberg, Karl Axelsson

Ratio erbjuder en doktorandtjänst inom företagandets villkor, entreprenörskap och politisk förändring.

Som doktorand vid Ratio blir du inskriven vid ett universitet eller högskola och kommer att arbeta nära en av Ratios seniora forskare, inom ramen för aktuella projekt. Arbetet sker i samarbete mellan Ratio och institutionen, tydliga kontrollpunkter för avhandlingens färdigställande finns inlagda och själva skrivandet påbörjas tidigt.

Doktorandtjänsten kommer att vara knuten till något av de universitet och högskolor vi samarbetar med, t ex KTH, Jönköpings internationella handelshögskola eller Örebro universitet. Men det kan också bli något annat lärosäte beroende på handledarkapacitet och intresse.

Du måste ha motsvarande masterexamen i nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia, statsvetenskap eller motsvarande. Du kan också ha kommit en bit på väg i din forskarutbildning. Inkom med CV, en uppsats, en referens samt ett brev om max 2 A4-sidor där du förklarar varför du vill doktorera hos Ratio.

Ansökan ställs till Karl Axelsson, karl.axelsson@ratio.se, sista ansökningsdag är den 31 november.

Du kan läsa mer om hur det är att doktorera på Ratio under unga forskare eller så kan du kontakta Christian Sandström, ansvarig för Unga Forskare eller Hans Westerberg, doktorand på Ratio. Vänd dig till någon av dem om du vill veta mer om hur det är att doktorera och vad som gör Ratio speciellt.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578