Sök

Ratio söker nya medarbetare

Nyheter
Företagandets villkor

Vi har flera tjänster som snart blir lediga. Det gäller den kombinerade tjänsten som administratör av kontor och konferenser samt kommunikationsassistent. Vi söker även en disputerad forskare inom området politisk förändring. Är du intresserad av att jobba som forskningsassistent är du också välkommen att ta kontakt med oss.

Administratör och kommunikationsassistent

Du som söker behöver både vara praktiskt lagd och ha ett intresse för forskning och idéutveckling. Det är önskvärt med utbildning inom eller erfarenhet av kommunikationsarbete. Goda kunskaper i såväl svenska som engelska är nödvändigt.

Många uppgifter drivs i projektform där olika medarbetare, även samarbetsparter utanför Ratio, medverkar. God samarbetsförmåga och förmåga att skapa kontakter och jobba i nya konstellationer underlättar stort. Därför är det viktigt att kunna växla mellan uppgifter av helt olika karaktär, att jobba med parallella projekt och att vara förutseende, ansvarstagande och planerande.

Du kommer främst att arbeta nära kommunikationschefen, men även VD och ledande forskare blir arbetsledare.

Din bakgrund är kanske projektledare, organisationssekreterare eller kommunikationsassistent.

Ladda ner Tjänstebeskrivningen

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578