Sök

Ratio söker praktikanter till höstterminen 2019

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio

Är du i slutet av en utbildning inom exempelvis nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi eller företagsekonomi? Sök praktik på forskningsinstitutet Ratio.

Som praktikant på forskningsinstitutet Ratio deltar du i våra forskningsprojekt och får möjlighet att tillämpa dina kunskaper från utbildningen. Tillsammans med våra meriterade forskare arbetar du med datainsamling och analys, samt deltar i författandet av rapporter och vetenskapliga artiklar.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad.

Som praktikant arbetar du tillsammans med disputerade forskare och får en unik erfarenhet av vetenskaplig metodik redan under din studietid. De färdigheter som du utvecklar under en termin på Ratio är därför särskilt användbara om du är intresserad av att göra en akademisk karriär. Det finns även stora möjligheter att utforma praktiken efter dina intressen.

Vi söker dig som är nyfiken på forskning eller utredningsarbete. Du har kommit en god bit på din utbildning och är åtminstone i slutet av din kandidatutbildning inom nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi, ekonomisk historia, personal och administration eller liknande ämne. Du är social, prestigelös och har en dokumenterat hög arbetskapacitet. Idealt kan du tillgodoräkna dig praktiken inom ramen för din utbildning. Notera även att Ratio söker uppsatsstudenter för flera forskningsprojekt inom exempelvis nationalekonomi, ekonomisk historia och företagsekonomi.

Skicka ansökan till karl.hatt@ratio.se med CV, betygsutdrag, eventuella referenser samt ett brev där du berättar om dig själv och förklarar ditt intresse för Ratios forskning (max en A4-sida). Vi tar emot ansökningar löpande till och med den 30 april.

Frågor?
Kontakta docent Christian Sandström på christian.sandstrom@ratio.se som är ansvarig för programmet Unga Forskare.

Vi ser fram emot din ansökan!

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578