Ratio söker praktikanter till VT2015


Typ: Aktuellt
2014-10-23

Som praktikant på Ratio deltar du i våra forskningsprojekt och får möjlighet att tillämpa dina kunskaper. Tillsammans med våra meriterade forskare inom statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia och ekonomisk geografi arbetar du med datainsamling och analys, samt deltar i författandet av rapporter och vetenskapliga artiklar.

Ratio är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut med tre profilområden:

  •  Företagandets villkor – lagar, regler och värderingar
  •  Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt
  •  Hur politisk förändring kommer till stånd

Vår vetenskapliga kompetens – som förenar forskning om politik, marknader och företagande – ger en särskild förmåga att analysera, tolka och förklara samtidens problem och framtidens utmaningar. Det skapar förutsättningar för bättre politiska beslut. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat i samhällsdebatten. Som praktikant på Ratio involveras du i ett antal olika projekt, vilket ger dig inblick i flera forskningsområden. Du arbetar tillsammans med disputerade forskare och får en unik erfarenhet av vetenskap redan under din studietid.

Vi söker dig som är nyfiken på forskning och kvalificerat utredningsarbete. Du har kommit en god bit på din utbildning och har en kandidatexamen till sommaren inom nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi, personal och administration eller liknande ämne. Du är social och har en dokumenterat hög arbetskapacitet.

Skicka ansökan senast 21:a november till karl.axelsson@ratio.se. Ansökan bör innehålla ett CV, betygsutdrag, samt ett brev där du berättar om dig själv och förklarar ditt intresse för Ratios forskning (max en A4-sida). 

Frågor? 
Kontakta Tekn Dr. Christian Sandström som är ansvarig för programmet Unga Forskare.

Vi ser fram emot din ansökan!