Sök

Ratio söker sommarassistenter

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Karl Axelsson

Inom ramen för programmet Unga Forskare erbjuder Ratio möjligheten till praktik sommaren 2014. Under sex veckor i perioden juni till augusti får du möjlighet att arbeta tillsammans med seniora forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och kvalificerad miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning. Starten är den 16/6 och tre veckor framåt, avslutningskonferens hålls den 20/8. Utöver det är de resterande tre veckorna flexibla och du får marknadsmässig lön för ditt arbete.

Efter en sommar på Ratio har flera assistenter fortsatt arbeta i något av våra forskningsprojekt. Vissa har återgått till studierna medan andra har fått doktorandanställningar eller påbörjat sin karriär i yrkeslivet. Våra tidigare assistenter har varit en stor tillgång för Ratio och vi ser fram emot att hålla kontakten med dem i många år framöver.

Vi söker dig som är i slutet av din universitetsutbildning, avslutad grundutbildning eller motsvarande, företrädesvis inom företagsekonomi, nationalekonomi, statsvetenskap eller relaterade ämnen. Du vill lära dig mer om forskning inom Ratios profilområden och kanske överväger att doktorera.

Skicka följande handlingar till karl.axelsson@ratio.se senast 20 februari:

– CV

– Personligt brev

– Betygsutdrag

Vid frågor, tveka inte att kontakta Christian Sandström (christian.sandstrom@ratio.se), ansvarig för Unga Forskare på Ratio. Vi återkommer med besked senast den 15:e mars.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578