Sök

Ratio söker uppsatsstudenter till unikt dataset

Nyheter
Christian Sandström, Ekonomisk historia, Företagandets villkor, Företagshistoria, Forska hos Ratio, Industri, Mirko Ernkvist

Ratio söker återkommande uppsatsstudenter för flera forskningsprojekt. Att skriva uppsats hos oss är fördelaktigt i flera bemärkelser. Du får unik erfarenhet av att arbeta i en forskningsmiljö under din studietid, vilket är särskilt värdefullt om du har för avsikt att doktorera efter din utbildning. Du ingår i en forskargrupp vilket ger dig tillgång till kontinuerlig handledning. Du får även hjälp att tillägna dig metodologiska färdigheter.

Just nu söker vi särskilt studenter till projektet Televerket: teknik och reglering i samverkan.

Hur påverkar teknologisk innovation regleringarna av en bransch? Inom projektet har vi byggt upp en unik relationsdatabas där vi har digitaliserat och kategoriserat Televerket/Telias företagsinterna arkivkällor under perioden 1978-1995. Detta material har sedan kombinerats med ytterligare arkivmaterial från myndigheter och intresseorganisationer inom telekom.

Vi söker studenter som vill skriva en uppsats baserat på materialet och har utvecklat ett antal uppsatsförslag som passar väl för studenter inom områden som företagsekonomi, organisationsforskning, ekonomisk historia, industriell ekonomi och närliggande områden.

Projektet leds av en tvärvetenskaplig forskargrupp från Ratio och Handelshögskolan i Stockholm och har en väl utarbetad forskningsmetod och tidigare handledningserfarenhet.

Kontakta gärna Christian Sandström eller Mirko Ernkvist för ytterligare information och uppsatsförslag.

Christian Sandström

christian.sandstrom@ratio.se

Mirko Ernkvist

mirko.ernkvist@ratio.se

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578