Ratio TV: Organizing for digitalization


Typ: Ratio TV
2016-11-12

Hur påverkar digitalisering företags ledningsprocesser och tillväxtmöjligheter? Under forskarkonferensen Ratio Colloqium for Young Social Scientists föreläste de ledande managementforskarna J.P. Eggers och Ola Henfridsson. Forskningen diskuterades sedan av särskilt inbjudna gäster från akademi och näringsliv och kommentatorerna Magnus Berg från mobilföretaget 3 och Magnus Mähring från Handelshögskolan i Stockholm.