Sök

Ratio växer – 2015 i sammanfattning

Nyheter
Företagandets villkor

Det gångna året växte Ratios verksamhet ytterligare. Vår forskningsprofil är inriktad på hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad. Fokus ligger på forskning inom områden som är strategiskt viktiga för det svenska näringslivet och det svenska samhällets utveckling, där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig.

Tre stora forskningsprogram, två förstudier och åtta fristående projekt drivs och genomförs av institutet som nu har drygt 30 forskare.

2015 i siffror:

38 medarbetare
23 associerade forskare
30 vetenskapliga artiklar
4 böcker
10 bokkapitel
16 working papers
11 rapporter
173 seminarier och föreläsningar
35 000+ besökare på ratio.se

Vill du ta del av verksamheten är du välkommen på Ratios årsmöte och mingelseminarium eller läsa verksamhetsberättelsen.

2015

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578