Aktuell Expert

I oktober återupptogs årets avtalsrörelse. I år blir det särskilt mycket att beakta, menar Nils Karlson, som bland annat forskat om den svenska förhandlingsmodellen.

Efter sex månaders förskjutning på grund av Covid-19 ska nu närmare 500 kollektivavtal om löner och andra arbetsvillkor omförhandlas för drygt 2,8 miljoner löntagare och deras arbetsgivare.

Parterna inom industrin behöver komma överens senast den 31 oktober för att sätta ”märket”, den lönenorm som är vägledande för resten arbetsmarknaden.

”Parterna är ansvarsfulla och brukar till slut komma överens. En konflikt skulle kunna få mycket negativa konsekvenser.”

Men hur detta ska gå är osäkert av flera skäl. Flera fackförbund har tidigare hotat med att hoppa av märket. Vad händer om ett fackförbund väljer att inte följa märket som sätts?

– Då blir det komplicerat. Om märket redan är satt av facken och arbetsgivarna inom industrin och något fackförbund ändå vill ha mer betyder det att samordningen på den fackliga sidan har misslyckats. Det är där frågor som dessa brukar hanteras. Exempelvis har anställda inom vården något år fått lite mer, med IF Metalls och de andra industrifackens goda minne. Ett annat undantag är när lärarna genom ett statligt ingrepp fick mer för ett antal år sedan. Men normalt sett ska märket gälla, menar professor Nils Karlson.

Finns det en risk för konflikter under avtalsrörelsen? Vad skulle det betyda under en pandemi?

– Risken finns alltid. Men jag bedömer den ändå som låg. Parterna är ansvarsfulla och brukar till slut komma överens. En konflikt skulle kunna få mycket negativa konsekvenser. Och särskilt på områden som betraktas som samhällsviktiga, exempelvis vården och äldreomsorgen. Då finns faktiskt risk för statliga ingripanden för att värna arbetsfreden.

Allt detta, och med därtill, ska hanteras inom ramen för den svenska förhandlingsmodell där parternas samordning och ansvarstagande, tillsammans med Medlingsinstitutets insatser, blir avgörande.

Detta är frågor som professor Nils Karlson har forskat om i många år. Några av de skrifter hand publicerat på detta område är följande:

En ny svensk modell. Vägval på arbetsmarknaden: sönderfall, omreglering, avreglering eller modernisering?  Norstedts Akademisk Förlag (2008) (även Studentlitteratur 2013)

Lönebildning i verkligheten.  Studentlitteratur (2014)

Lönebildning för utvecklingskraft. Norstedts (2011).

 

För ytterligare information se här.