Aktuell Expert

Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt 1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent och användandet av naturresurser i flera fall minskat.

Det visar docent Christian Sandström tillsammans med fil dr Jonas Grafström i den nya boken Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige. I boken har de studerat hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i Sverige har förändrats över tid, med andra ord hur hållbar Sveriges ekonomiska tillväxt har varit. Resultatet visar att utsläppen i många fall har minskat – trots ökad konsumtion.

”Med den här studien hoppas vi bidra till en fördjupad och faktabaserad analys, utan att för den sakens skull förminska de stora utmaningarna som finns.”

– Exempelvis minskade utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 15 procent från 19,3 miljoner ton år 1990 till 16,5 miljoner 2018. Utsläppen från personbilar minskade under samma period med 21 procent, trots att antalet bilar ökade med 1,2 miljoner. Liknande siffror märks för hushållens vattenanvändning per capita som sjunkit med omkring 15 procent, säger Christian Sandström

Av de 26 luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990 har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det skett mer än en halvering.

Studien som nu ges ut som en bok bygger på öppen statistik från bland annat Naturvårdsverket och SCB.

– Vad vi gör är en empirisk kartläggning. Vi adresserar den stundtals kontroversiella frågan om det är möjligt att förena ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling, men vi har så långt det är möjligt försökt att angripa uppgiften utan att hänge oss till pessimism eller överdriven teknikoptimism, säger Sandström.

Alla siffror pekar förstås inte åt rätt håll. Globalt rör vi oss tyvärr allt längre bort från klimatmålet, och i en allt snabbare takt, så det finns inga skäl att slappna av i klimatfrågan.

– Med den här studien hoppas vi bidra till en fördjupad och faktabaserad analys, utan att för den sakens skull förminska de stora utmaningarna som finns, säger Sandström.