Forskning i korthet

Ta del av sammanfattande resultat på svenska från vetenskapliga artiklar. Forskning i korthet är svenska sammanfattningar av publicerade studier där ansvarig forskare själv lyfter upp sina viktigaste bidrag.

Forskning i korthet (FIK) är svenska sammanfattningar av publicerade vetenskapliga artiklar. Sammanfattningarna redogör på ca två A4-sidor för resultat, metod och andra bärande delar av vetenskapliga publikationer som genomgått peer review-processer. FIK-texter håller en akademisk ton, men upplägget påminner snarare om en tidningsartikels.

Forskning i korthet skrivs av respektive publikations författare i anslutning till publicering.

Ta del av dem genom menyn till vänster.

Syftet med FIK är att ytterligare tillgängliggöra studier och forskningsresultat från Ratio. Genom dessa sammanfattningar kan fler ta del av resultat från publikationer som annars publiceras enbart i vetenskapliga journaler, vilka ofta är dyra och således sällan lästa utanför akademin.