Forskning i korthet

 

Grafström, J. (2018). Förutsättningar för storskaligt infångande av koldioxid. (Ratio Working Paper No. 309)