Medarbetare

Ratios forskning är tvärvetenskaplig i ordets bästa bemärkelse. Här samverkar nationalekonomer, företagsekonomer, jurister, statsvetare, ekonomhistoriker, teknologer, sociologer och filosofer inom stora forskningsprogram och fristående projekt.

Hitta rätt forskare nedan.
Du kan söka på på namn, titel eller forskningsområde. Du är också välkommen att kontakta oss via info@ratio.se eller +4684415900.

Ratio har organisationsnummer 802002-5212.