RatioTV

 

Vetenskapliga seminarier, panelsamtal med experter och intervjuer med internationella forskare. Det här är bara en del av allt som går att hitta på Ratios Youtube-kanal som vi kallar RatioTV. Nedan hittar du några av våra senaste videos.

 

Tillväxt och hållbarhet? Vägar framåt

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov

Löftesbrott och krossade förväntningar – Arbetsplatskonflikter i domstol

Varför gigga som matkurir?

Människa, maskin & marknad: Arbetsmarknadens strukturomvandling och digitalisering