Sök

Ratiodoktorand gästforskar i USA

Nyheter
Anders Gustafsson, Financing of Innovations, Företagandets villkor, George Mason University, Innovation, Nationalekonomi, Politisk ekonomi

I januari påbörjar Anders Gustafsson, doktorand vid Ratio och Jönköpings högskola, utbytesstudier vid George Mason University, GMU, i Washington DC. Anders Gustafsson är inriktad på politisk ekonomi och utvärdering av offentlig innovationspolitik. Han kommer att använda terminen till att fördjupa sig i tillämpad mikroekonomi och rättsekonomi under vårterminen 2017.

  • Att studera vid George Mason University är en unik möjlighet att fördjupa mig som forskare, säger Anders Gustafsson. Min forskning kombinerar ekonomisk-statistiska metoder med analys av incitamentsproblem och bristande information. I Washington DC finns flera av världens ledande akademiker på området, samtidigt som många av de problem som studeras inom fältet ständigt är aktuella i staden. Jag hoppas därför att tiden på GMU ska innehålla viktiga möten med akademiker, beslutsfattare och journalister.

Stipendiet omfattar 175 000 kronor och delas ut för att bedriva en termins forskningsstudier vid GMU. Forskningsinstitutet har delat ut stipendiet sedan 2006, förra året till Johan Grip (Uppsala universitet) och året dessförinnan till Jonas Grafström (Luleå tekniska universitet).

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578