Sök

Ratioforskare i Almedalen 2015

Nyheter
Almedalen, Anders Gustavsson, Ann-Kari Edenius, Anna Horn, Christian Sandström, Daniel Halvarsson, Företagandets villkor, Joakim Rönnbäck, Johanna Grönbäck, Jonas Grafström, Jonas Olofsson, Karl Axelsson, Karl Blom, Kristine Persson, Mattias Lundbäck, Nils Karlson, Sofia Avdeitchikova

Ratioevenemang

Förbättra företagens kompetensförsörjning

 • Alexandru Panican, Fil dr, Ratio
 • Nils Karlson, Docent VD Ratio

Förbättra finansieringen för innovationer och tillväxt

 • Christian Sandström, Docent, Ratio.
 • Daniel Halvarsson, Fil dr, Ratio
 • Anna Horn, jur stud forskningsas
 • Sofia Avdeitchikova, Fil dr, Ratio

Yrkesutbildningen som leder till arbete (i samarbete med Elektriska installatörsorganisationen, Eio)

 • Jonas Olofsson, Professor, Ratio
 • Ann-Kari Edenius, Vice VD, Ratio

Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv

 • Nils Karlson, Docent VD, Ratio.
 • Henrik Malm Lindberg, Fil dr, Ratio.
 • Johanna Grönbäck, Forskningsassistent, Ratio

Framtidens idéer om företagandets villkor

 • Christian Sandström, Docent, Ratio.
 • Anna Horn, Forskningsassistent, Ratio
 • Anders Gustavsson, Doktorand, Ratio
 • Johanna Grönbäck, Forskningsassistent, Ratio
 • Daniel Halvarsson, Ekon dr, Ratio
 • Kristine Persson, Projektledare, Ratio.
 • Karl Blom, Sommarassistent, Ratio
 • Jonas Grafström, Doktorand, Luleå Tekniska Universitet.
 • Mattias Lundbäck, Ekon dr, Ratio
 • Nils Karlson, Docent, Ratio
 • Joakim Rönnbäck, Kommunikation, Ratio
 • Karl Axelsson, Administration, Ratio
 • Sofia Avdeitchikova, Fil dr, Ratio

Ratioforskare på seminarier

Nils Karlson, VD, Ratio

Arrangör:

Offentliga Affärer, SKL Kommentus

Dag:

29/6 2015 15:40 – 16:20

Plats:

Strandvägen 4

Arrangör:

Almega

Dag:

30/6 2015 09:30 – 10:30

Plats:

Strandvägen, 4

Platsbeskrivning:

Almegas tält, Wisby strand

Arrangör:

Europaparlamentets informationskontor

Dag:

30/6 2015 10:30 – 11:30

Plats:

Strandvägen, H526

Arrangör:

TMF, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut

Dag:

1/7 2015 13:45 – 14:45

Plats:

S:t Hansgatan 18F/Trappgränd

Platsbeskrivning:

Industriområdet

Jonas Olofsson

Arrangör:

Västra Götalandsregionen, Västsvenska arenan, Region Skåne

Dag:

29/6 2015 09:00 – 10:00

Plats:

Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Platsbeskrivning:

Sal E31

Christian Sandström

Arrangör:

Tieto, HUI Research, Chalmers Tekniska Högskola

Dag:

30/6 2015 14:30 – 15:00

Plats:

Strandvägen, H509

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578