Sök

Ratioforskare medverkar på nationalekonomiska föreningens årskonferens

Nyheter
Daniel Halvarsson, Företagandets villkor, Karolina Stadin, Martin Korpi, Nationalekonomi, Patrick Joyce

I år äger Nationalekonomiska föreningens årskonferens rum på Linnéuniversitetet i Växjö, den 4–5 oktober. Från Ratio medverkar forskarna Martin Korpi, Daniel Halvarsson, Karolina Stadin och Patrick Joyce.

På konferensen presenterar Martin Korpi och Daniel Halvarsson ett papper om företagens betydelse för lönespridningen på arbetsmarknaden. Karolina Stadin presenterar pappret ”Deep Dynamics” där hon undersöker hur företags empiriska anpassningsmönster gällande arbetskraft, kapitalstock, produktion och varulager kan förklaras efter en förändring i efterfrågan. Patrick Joyce är aktuell med ett papper om arbetsmarknadspolitiken för flyktingar i Sverige och fyra grannländer.

Årskonferensen syftar till att skapa ett rum för nationalekonomer att regelbundet mötas och bland annat bidra till att etablera ett naturligt forum för diskussioner kring forskningspolitiska frågor inom nationalekonomin.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578