Ratioforskare presenterar hos Public Choice Society


Typ: Aktuellt
2016-03-09

Andreas Stephan, Nils Karlson och Anders Gustafsson kommer att presentera kommande forskning i politisk ekonomi under årets Public Choice Society Meetings i Fort Lauderdale. Artikeln The “Sugar Rush” from Innovation Subsidies – A Robust Political Economy Perspective kommer att presenteras under två seminarietillfällen. Dels under seminariet Incentives som leds av Mario Villareal-Diaz från The University of Arizona och dels under seminariet Regulation, Subsidies and Entrepreneurship som även kommer att ledas av Nils Karlson.

I artikeln studeras effekterna av innovationsstöd, och har kommit att väcka sällskapets intresse till följd av nya metodologiska lösningar inom ramen för utvärderingen. Samma artikel kommer även att presenteras under European Public Choice Societys kommande konferens i Freiburg.

Verksamheten inom Public Choice Society syftar till att främja användandet av Public Choice-teori i samhällsvetenskaplig forskning och samlar ledande akademiker inom politisk ekonomi från flera ämnesdiscipliner och länder.