Sök

Ratios Ali Ahmed mottagare av Myrdalspriset 2021

Nyheter

Ratios Ali Ahmed, professor i nationalekonomi, är mottagare av Myrdalspriset 2021.

Ahmed delar priset tillsammans med medförfattarna Per A Andersson och Mark Granberg för artikeln ”Transpersoner diskrimineras i rekryterings­processen” i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 1, 2021.

Ur juryns motivering:

“Resultaten av undersökningen visar tydligt att transpersoner diskrimineras på arbetsmarknaden i Sverige. Studien fann även att diskrimineringen av transpersoner förekom i de yrken där könssammansättningen var ojämn, och att resultaten dessutomverkar tyda på att diskriminering i de kvinnodominerade yrkena sker mot män, oberoende av om de är transmän eller ej.Studien är den första av sitt slag, även sett från ett internationellt perspektiv.”

Myrdalspriset delas ut årligen av Swedbank Sverige för att uppmärksamma den bästa artikeln i Nationalekonomiska Föreningens tidsskrift, Ekonomisk Debatt.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578