Sök

Ratios årsmöte 2010

Nyheter
Företagandets villkor, Jens Spendrup

Ratios årsmöte ägde i år rum hos Teknikföretagen. Årsmötet var välbesökt och innehöll en exposé över aktuella forskningsprojekt på temat Ett nytt Sverige – fler jobb i växande företag.

Sveriges stora utmaning de kommande åren är att lyckas bejaka de förändringar som behövs för att skapa fler jobb i växande privata företag. Hur detta kan åstadkommas engagerade deltagarna i en spännande diskussion.

Anders Narvinger, VD på Teknikföretagen och värd för årsmötet, inledde med sina reflektioner:

Det är tydligt för mig att arbetsmarknaden måste bli flexiblare, för att fler människor ska finna arbete och företag lättare hitta medarbetare. Det också mycket viktigt med utbildning och forskning. Kompetensförsörjning kommer att vara en kritisk fråga.

– Var jag än kommer i Sverige så möter jag idéer som jagar pengar. Tillgången på kapital är avgörande för att skapa fler företag och fler jobb i växande företag.

Anders Narvinger inleder hemsidan

Även Signhild Arnegård Hansen, ordförande i Svenskt Näringsliv, talade på mötet:

Signhild hemsidan– Som företagare måste jag tyvärr säga att incitamenten att skapa jobb saknas helt. Därför är Ratios forskning om politisk förändring så viktig. Att se att ideologi och handlingskraft leder till politisk förändring är hoppingivande.

Jens Spendrup, såväl företagare som ordförande i Ratio:

Receptet är enkelt – fler företag måste skapas. Och det är samtidigt så svårt. Det skulle kräva bättre villkor för såväl företag som företagare. Och att ge bättre villkor till några som redan idag klarar sig bra själva – det är nästan omöjligt. Ändå måste det bli enklare att starta och driva företag.

Årsmötet avslutades som vanligt med mingel, mat och prat.

Anders Narvinger, Claes Stråth och Jonas Milton
Här ses Teknikföretagens vd Anders Narvinger, medlingsinstitutets Claes Stråth och Almegas Jonas Milton.
Buffe22Henry Jarlsson hemsidan
Birgitta Stål och Camilla WestmanRatios vice ordförande Henry Jarlsson
Anders Narvinger, Claes Stråth och Jonas MiltonHär ses Teknikföretagens vd Anders Narvinger, medlingsinstitutets Claes Stråth och Almegas Jonas Milton. Buffe22Henry Jarlsson hemsidanBirgitta Stål och Camilla WestmanRatios vice ordförande Henry Jarlsson
Anders Narvinger, Claes Stråth och Jonas Milton
Här ses Teknikföretagens vd Anders Narvinger, medlingsinstitutets Claes Stråth och Almegas Jonas Milton.
Buffe22Henry Jarlsson hemsidan
Birgitta Stål och Camilla WestmanRatios vice ordförande Henry Jarlsson

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578