Ratios årsmöte och styrelse 2018


Typ: Aktuellt
2018-04-11

Ratios årsmöte arrangerades 2018 i samarbete med IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige. Efter årsmötesförhandlingarna tog i vanlig ordning ett öppet årsmötesseminarium vid. I år med rekordmånga besökare. På seminariet diskuterades konflikträtten och den svenska modellens utmaningar av forskare från Ratio och bland andra Jonas Hagelqvist, vd Ikem, Jan-Olof Jacke, vd AstraZeneca Sverige, Mats Persson (L), riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson och arin Stoeckman, vd Byggmästar’n i Skåne.

Den nya styrelsen som valdes av årsmötet den 10 april 2018 består av:

Marie Rudberg, administrativ direktör Svenskt Näringsliv, Ordförande

Charlotte Bohman-Almryd, VD Bohman Invest, vice ordförande

Charlotte Bohman-Almryd, vd Bohman Invest, vice ordförande

Johan Britz, Chef för strategisk opinionsbildning, Svenskt Näringsliv

Anna-Karin Hatt, vd Almega och förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen

Magnus Larsson, vd Expander Business Consulting AB

Carin Stoeckmann , VD, Byggmästar´n i Skåne

Anton Wemander Grahm, Arbetsrättsjurist, Almega

Nils Karlson, vd Ratio

Verksamhetsåret 2017 var ett produktivt år för institutet. Bland annat slutredovisades det stora forskningsprojektet Kompetens för tillväxt. Läs mer om det gångna året i Ratios verksamhetsberättelse.