Ratios medverkan i Annual Conference on European Integration


Typ: Aktuellt
2015-05-20

Flera Ratio-medarbetare medverkar i den årliga konferensen om europeisk integration i regi av Swedish Network for European Studies in Economics and Business (SNEE).

21 maj, kl 15.30, presenterar docent Patrik Tingvall The growth effects of R&D spending in the EU: A meta-analysis samförfattad med Ari Kokko, Copenhagen Business School, och Josefin Videnord, Uppsala universitet.

22 maj, kl 12, är ek dr Sofia Avdeitchikova diskutant på Barbro Widerstedt, Tillväxtanalys, som presenterar Evaluation of state funded business counselling: Evidence from Sweden.