Sök

Ratios medverkan i Annual Conference on European Integration

Nyheter
Företagandets villkor, Patrik Tingvall, Sofia Avdeitchikova

Flera Ratio-medarbetare medverkar i den årliga konferensen om europeisk integration i regi av Swedish Network for European Studies in Economics and Business (SNEE).

21 maj, kl 15.30, presenterar docent Patrik TingvallThe growth effects of R&D spending in the EU: A meta-analysis samförfattad med Ari Kokko, Copenhagen Business School, och Josefin Videnord, Uppsala universitet.

22 maj, kl 12, är ek dr Sofia Avdeitchikova diskutant på Barbro Widerstedt, Tillväxtanalys, som presenterar Evaluation of state funded business counselling: Evidence from Sweden.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578