Sök

Ratios mest produktiva år – 2014

Nyheter
Företagandets villkor

Det gångna året är Ratios mest produktiva, i alla hänseenden. Vi driver idag fler forskningsprojekt, med tydligare relevans, bredare stöd och större genomslag än någonsin tidigare. Tre stora forskningsprogram – om företagens kompetensförsörjning, tillväxtfinansiering samt om teknikskiften och politisk förändring – samt åtta fristående projekt drivs och genomförs av institutet som nu har ca 30 forskare.

2014 i siffror:
37 medarbetare
21 associerade forskare
28 publicerade artiklar
6 accepterade artiklar
6 böcker
8 bokkapitel
25 working papers
12 rapporter
193 seminarier och föreläsningar

Läs mer i verksamhetsberättelsen här: 2014

2014

2014

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578