Sök

Ratios verksamhetsberättelse 2017

Nyheter
Arbetsmarknad, Forska hos Ratio

Vår verksamhetsidé är att utveckla ny kunskap – idéer, perspektiv och resultat – av hög kvalitet och med stor relevans för svenskt näringsliv genom tvärvetenskaplig forskning.

I den nya verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om Ratios forskning och våra
aktiviteter under 2017. Här presenteras bland annat det nya arbetsprogrammet och nya studier om företagsdynamik, tillväxtfinansiering och kompetensförsörjning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578