Ratios verksamhetsberättelse 2017


Typ: Aktuellt
2018-03-15

Vår verksamhetsidé är att utveckla ny kunskap – idéer, perspektiv och resultat – av hög kvalitet och med stor relevans för svenskt näringsliv genom tvärvetenskaplig forskning.

I den nya verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om Ratios forskning och våra
aktiviteter under 2017. Här presenteras bland annat det nya arbetsprogrammet och nya studier om företagsdynamik, tillväxtfinansiering och kompetensförsörjning.