Sök

RCYSS 2015 – Skills for Growth

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Forskning, Henrik Malm Lindberg, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Kompetensutveckling, Kristine Persson, Nils Karlson, Praktisk kompetens, RCYSS

Den 20-22 augusti, arrangeras RCYSS – The Ratio Colloquium for Young Social Scientists 2015. I år är temat ”Skills for Growth” vilket också är ett huvudtema för Ratio, inte minst inom forskningsprogrammet Kompetens för Tillväxt. Årets huvudtalare är professor Anders Björklund och docent Lena Lindahl båda från SOFI, Stockholms Universitet. SOFI, Institutet för social forskning, forskar om socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknadsprocesser.

Professor Anders Björklund kommer att tala om inkomströrlighet mellan generationer, och främst sambandet mellan föräldrars resurser och egenskaper samt barnens inkomster och utbildning i vuxen ålder.

Docent Lena Lindahl avser att tala om ungdomsarbetslöshet i Sverige – hur man mäter denna, fakta och myter. Lindahl är även redaktör för den nyligen utkomna antologinKompetens för framtiden– Så lyfter vi yrkesutbildningen.

Deltagare
Anders Björklund, SOFI, Stockholm
Lena Lindahl, SOFI, Stockholm

Hazel Beadle, University of Chichester
Matthew Cooper, University of Warwick
Luisa Delgado-Marquez, University of Granada
Ding Ding, KTH Stockholm
María Teresa Ferreira Sequeda, Maastricht University
Peter Håkansson, Malmö Högskola
Nils Karlson, Ratio
Werner Johannes Liebregts Utrecht University
Henrik Malm Lindberg, Ratio
Giampiero Passaretta, University of Trento
Olga Siemers, Warwick University
Guiseppe Sorrenti, University of Turin
Kristine Persson, Ratio (medförfattare med Nils Karlson)
Sofia Herrstrom, Ratio (forskningsassistent)

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578