Sök

Reformlandet Sverige

Nyheter
Företagandets villkor, Jens Spendrup, Per Schlingmann, Peter Santesson-Wilson, Ratios öppna årsmöte, Reformer, Tillväxt

Det går bra för Sverige – hög tillväxt, stabila statsfinanser och ökande sysselsättning. Ändå hörs krav på reformer. Vid Ratios öppna årsmöte 2011 diskuterades reformbehoven och hur reformer kan genomföras.

Ratios årsmöte 2011 hölls hos Svensk Handel den 12 april. Deltagarna vid det öppna årsmötet bjöds på forskningspresentationer, tal av Per Schlingmann och en diskussion om reformlandet Sverige.

De inledande presentationerna redogjorde för vad forskningen säger om behovet av nya reformer på olika områden. Fokus låg på vad som krävs för att fler företag ska skapas och växa.

Peter Santesson redogjorde för hur tidigare reformer genomförts.

Per Schlingmann, statssekreterare på Statsrådsberedningen, berättade sedan om regeringens reformplaner.

Därefter följde en livlig diskussion med intressanta inlägg av företagarpanelen.

Rune Andersson, VD Mellby Gård, menade bland annat att företagsbeskattningen behöver ses över för att få fart på tillväxten och skapandet av nya jobb.

Dag Klackenberg, VD Svensk Handel och värd för årsmötet betonade vikten av att fler företag skapas:
– Det är ett problem att så många avstår från att starta företag. Det kan vara en kulturfråga, men även det måste gå att förändra. Vi vet inte hur många ofödda företag det finns!

Magnus Larsson, VD Expander Wireless Nordic och vice ordförande Svenskt Näringsliv, dessutom nyvald styrelseledamot i Ratio, talade om vikten av att företagen hittar rätt personer:
– Bristen på kompetenta medarbetare är det som kommer vara det största hindret för företag att nå sin fulla potential. Ubildningsfrågorna blir därför oerhört viktiga för att tillgodose näringslivets behov av kompetensförsörning.

Jens Spendrup, VD Spendrups och ordförande Ratio:
– Med allt det som sagt hittills har jag bara en sak att tilllägga: Vi måste få fler företagare! Då ska ni se att det blir både fler företag och nya jobb.

Mötet avslutades med mingel och fortsatt diskussion om Sveriges framtida utmaningar.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578