Sök

Regionala dialoger i Norrbottens län

Nyheter
Arbetsmarknad, Henrik Malm Lindberg, Joakim Rönnbäck, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Kristine Persson

Den 25-26 maj besökte Kristine Persson, Henrik Malm Lindberg och Joakim Rönnbäck från Ratio – Näringslivets forskningsinstitut Kiruna och Luleå för att samla intryck till projektet Kompetens för tillväxt. Resan bestod i möten med aktörer inom regionens kompetensförsörjning och två regionala dialoger. Regionala dialoger är ett återkommande koncept inom projektet och sker löpande runtom i landet för att sprida forskningsresultat och samla in feedback.

Under den regionala dialogen i Kiruna diskuterades bland annat generationsväxling på arbetsmarknaden, lokala samverkansprojekt, fjärrutbildning och näringslivssamverkan. Lapplands gymnasium redogjorde även för sin verksamhet, följt av en diskussion om hur unga kvinnor lockas att arbeta i basindustrin.

Under den regionala dialogen i Luleå diskuterades kompetensförsörjning till vård och omsorg samt turistnäringen. Även här diskuterades generationsväxlingar på arbetsmarknaden och relaterades till hur invandring kommer att spela en avgörande roll för att fylla vakanser.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578