Regionala dialoger i Norrbottens län


Typ: Aktuellt
2015-05-28

Den 25-26 maj besökte Kristine Persson, Henrik Malm Lindberg och Joakim Rönnbäck från Ratio – Näringslivets forskningsinstitut Kiruna och Luleå för att samla intryck till projektet Kompetens för tillväxt. Resan bestod i möten med aktörer inom regionens kompetensförsörjning och två regionala dialoger. Regionala dialoger är ett återkommande koncept inom projektet och sker löpande runtom i landet för att sprida forskningsresultat och samla in feedback.

Under den regionala dialogen i Kiruna diskuterades bland annat generationsväxling på arbetsmarknaden, lokala samverkansprojekt, fjärrutbildning och näringslivssamverkan. Lapplands gymnasium redogjorde även för sin verksamhet, följt av en diskussion om hur unga kvinnor lockas att arbeta i basindustrin.

Under den regionala dialogen i Luleå diskuterades kompetensförsörjning till vård och omsorg samt turistnäringen. Även här diskuterades generationsväxlingar på arbetsmarknaden och relaterades till hur invandring kommer att spela en avgörande roll för att fylla vakanser.