Sök

Rekrytera bristkompetens i landsbygdskommuner – hur?

Nyheter
Kompetensförsörjning, Kristina Nyström

Seminarium 9 mars om vilka av företagares och politikers åtgärder som fungerar.

Kompetensbrist och matchningsproblem anses vara en av de största utmaningarna för svensk ekonomi. Att rekrytera personal med rätt kompetens är ofta särskilt svårt i landsbygdskommuner. Så vad kan arbetsgivare och politiker göra för att lyckas med och underlätta kompetensförsörjningen? Vilka åtgärder och arbetssätt fungerar? Avskriva studieskulder, ge omlokaliseringsstöd för medföljande, flexibilitet eller annat?

Med utgångspunkt i en studie av docent Kristina Nyström arrangerade Ratio den 9 mars ett webbinarium på temat. Nyström presenterade studien ”Recruitment of scarce competences to rural regions: Policies to promote recruitment”. Under webbinariet diskuterades frågan även av Einar Botten, HR-direktör Spendrups Bryggeri AB, Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (M), Maria Rosendahl, biträdande näringspolitisk chef, Teknikföretagen, och Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef för areella näringar, Formas.

Webbinariet finns att se i efterhand här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578