Sök

Release av Drömmen om jämlikhet

Nyheter
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Reformer, Socialdemokraterna, Stig-Björn Ljunggren

Ny bok om socialdemokratins radikalisering.

Mot slutet av 1960-talet radikaliserades Socialdemokraternas politik drastiskt. På område efter område ifrågasattes den balans som hade funnits mellan politik och näringsliv sedan 1930-talet. Jämlikhetssträvandena intensifierades och partiet initierade en rad reformer som gav staten och de fackliga organisationerna större makt och inflytande. Processen ledde till att den svenska modellen, med dess samförstånd mellan arbetsmarknadens parter och statlig icke-inblandning som norm, övergavs.

Vad åstadkom denna radikalisering? Vilka var idégivarna och kunskapskällorna? Hur kunde de nya idéerna få ett så stort genomslag i praktisk politik? Drömmen om jämlikhet av Henrik Malm Lindberg undersöker den forskning och samhällsdebatt som föregick den radikaliserade politiken och som utgick från en ny tolkning av verkligheten.

Den 12:e juni kommer fil.dr Henrik Malm Lindberg att presentera sin nya bok Drömmen om jämlikhet. Samtidigt smyglanseras hans och Stig-Björn Ljunggrens bok Från jämlikhet till effektivitet.

Lanseringen kommenteras av Håkan A Bengtsson, vd Arenagruppen och Lars Anders Johansson, författare till boken Hatets och illviljans kolportörer.

När: 12 juni kl 16.30–18.30

Var: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578