Efter krisen – en annan arbetsmarknad?

Öppen digital årsmöteskonferens den 14 april

Arbetsmarknadens tudelning har förstärkts under pandemin. Vissa branscher och jobb krisar, andra går på högvarv. Statliga insatser har satts in för att stödja företagandet under pandemin, men var går gränsen för vad politiken kan och bör göra? Hur kommer det se ut efteråt – för jobben, tudelningen, företagandet och dynamiken?

Med utgångspunkt i forskning vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut diskuterar Ratios forskare några av de faktorer som utgör och påverkar framtidens arbetsmarknad.

Tillsammans med Grafiska företagen bjuder Ratio på ny kunskap om strukturomvandling, företagandets villkor och arbetsmarknad.

Mer information kommer.

Före seminariet, kl. 15.30–16.00, hålls Ratios formella årsmöte.