Sök

Riksbankens Jubileumsfond finansierar nytt projekt

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Innovation, Robert Demir

Robert Demir, fil dr i företagsekonomi, ska i ett nytt projekt utforska hur vardagliga aktiviteter utvecklas i företag och ger förnyad konkurrenskraft. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Konceptuella verktyg och empiriska bevis saknas för hur managementinnovationer kommer till, särskilt de som äger rum i periferin av organisationer och som genomförs utan ledningens formella samtycke.

Projektet syftar till att förklara hur spontana vardagliga aktiviteter kan vara en rik källa för innovativa praktiker som gör organisatoriska processer effektivare och därmed fungerar som en potentiell källa till förnyad konkurrenskraft. Att förstå dessa mikroprocesser för förnyelse och förändring är både teoretiskt och empiriskt viktigt.

Begreppsmässigt avser studien att rikta uppmärksamheten mot källorna och konsekvenserna av icke-sanktionerade managementinnovationer så att de bättre kan förklara var förändring och förnyelse sker, vilket länge har varit en omdebatterad fråga.

Empiriskt avser projektet belysa värdefulla insikter för företagen och kan leda praktikers uppmärksamhet mot aspekter och innovationskällor som hittills varit dolda och försummade till förmån för andra, mer fashionabla, innovationsobjekt såsom produkter, tjänster och teknologi.

Robert Demir

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578