Robert Demir ny medarbetare på Ratio


Typ: Aktuellt
2013-02-10

Robert Demir, ekon dr från Stockholms universitet, är sedan 1 februari anställd på deltid på Ratio.

Robert Demirs tidigare och pågående forskning om entreprenörskap är en förstärkning av Ratios profilområde entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt. Robert är också finansierad av Wallander-stipendiet.