Sök

Robert Demir ny medarbetare på Ratio

Nyheter
Företagandets villkor, Robert Demir, Stockholms universitet

Robert Demir, ekon dr från Stockholms universitet, är sedan 1 februari anställd på deltid på Ratio.

Robert Demirs tidigare och pågående forskning om entreprenörskap är en förstärkning av Ratios profilområde entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt. Robert är också finansierad av Wallander-stipendiet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578