Sök

What is the role of informal venture capital?

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Innovation, Kristina Nyström, Riskkapital, Sofia Avdeitchikova, Tillväxtfinansiering

Associate Professor Kristina Nyström and PhD Sofia Avdeitchikova argue that the overall level of access to informal venture capital is positively related to general entrepreneurship and ambitious entrepreneurship in terms of innovativeness but not so much to innovativeness of the entrepreneurial activities in their recent article.

This article is part of the project Financing of Innovations. Read the abstract or article in International Review of Entrepreneurship here.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578