Sök

Rolf Höijer blir FOI-chef i Washington

Nyheter
Företagandets villkor, Nationalekonomi, Patrik Tingvall, Rolf Höijer

Ratios forskningschef Rolf Höijer har fått erbjudande om att bli ansvarig för tillväxtanalys, inkl. forsknings- och innovationsanalys, vid Sveriges ambassad i Washington. Patrik Tingvall tar över som forskningschef efter Rolf.

Patrik Tingvall är docent i nationalekonomi och började som forskare vid Ratio hösten 2011. Hans forskning är inriktad på internationellt företagande och handel, tillväxt, innovationer och industriell omvandling.

I ett pågående forskningsprojekt analyserar Patrik svenska företag och hur deras val av land och internationaliseringsstrategi påverkas av institutionella förehållanden i mottagarländerna. Patrik forskar också om ekonomisk utveckling i Asien, särskilt Kina.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578