Sök

Rolf Höijer ny forskningschef på Ratio

Nyheter
Rolf Höijer

Rolf Höijer börjar på Ratio den 1 februari 2012 på den nyinrättade tjänsten som forskningschef.

Rolf Höijer är statsvetare och nationalekonom, disputerad vid Oxford University (2002) och därefter verksam vid London School of Economics, där han fortfarande är associerade forskare. Rolf har tidigare samarbetat med Ratio i ett projekt finansierat av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse, vilket bl a resulterade i boken Institutional Competition (Edward Elgar 2008).

Rolf kommer närmast från en tjänst som ämnesråd inom Regeringskansliet, vid utbildningsdepartementets forskningspolitiska enhet, där han handlägger bl a forskningsfrågor inom samhällsvetenskap och humaniora samt större gemensamma forskningsprogram i EU och nordiskt forskningssamarbete.

Rolf har tidigare även arbetat vid Vetenskapsrådet, bl a som kanslichef vid avdelningen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578