Sök

Så fungerar proportionalitetsprincipen i praktiken

Nyheter
Bernd Waas, Konfliktregler, proportionalitetsprincipen

Såväl Tyskland som EU tillämpar en proportionalitetsprincip för att bedöma konfliktåtgärders lovlighet. Men hur bedömningarna ser ut skiljer sig åt. Det skriver Bernd Waas om i rapporten ”The Proportionality Principle in German and European Rules of Industrial Conflict” som ges ut inom ramen för Ratios arbetsmarknadsprogram.

När proportionalitetsprincipen används i praktiken uppstår ett dilemma. Å ena sidan måste det vara förutsägbart om en konfliktåtgärd är lovlig eller inte. Å andra sidan är de möjliga konfliktsituationerna så varierande och svåra att förutse att det är svårt att hantera med endast ett juridiskt begrepp.

Bernd Waas är professor i arbetsrätt och civilrätt vid Goethe-universitetet, Frankfurt. Rapporten var ursprungligen ett anförande som Waas höll under Ratio-konferensen Proportionality in Labour Law.

Sammanfattning av rapporten nedan.

This report deals with the significance of the principle of proportionality in the strike law of Germany and the EU. As far as German law is concerned, the legal basis and content of the principle of proportionality will first be outlined, and then the importance of the principle for labour law in general. The main issue, however, is the role played by the principle of proportionality in industrial action law. There the Federal Labour Court has meanwhile raised the principle to the central yardstick for the assessment of industrial action measures. The relevant decisions will be presented, but also the considerable criticism of these will not be concealed. Subsequently, EU law will come to the fore, whereby the legal basis, the content and the scope of application of the principle of proportionality will be dealt first. On that basis, the application of the principle in industrial action law will be examined. In that context, the focus will be in the decisions of the European Court of Justice in the cases Laval and Viking. The following section is then devoted to the comparison of German and European law. The author here demonstrates that there are considerable differences in the application of the principle of proportionality.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578