Saknar den högre utbildningen relevans


Typ: Aktuellt
2013-11-18

Agneta Bladh presenterar idag rapporten ”Saknar den högre utbildningen relevans?”. Bladh föreslår bl a en reformering av resursfördelningssystemet för högre utbildning, men också reformer för Yrkeshögskolan och Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Arbetsgivarna uppmanas engagera sig väsentligt mer i utformningen av utbildningarnas innehåll.

Agneta Bladh, tidigare statssekreterare (S), högskolerektor och generaldirektör för Högskoleverket har i en studie analyserat hur de befintliga styr- och resurstilldelningssystemen för universitet, högskolor och yrkeshögskolan påverkar utbildningarnas relevans, kvalitet och effektivitet. Studien presenteras vid en konferens idag, 18 november.

Rapporten kommenteras och diskuteras av Peter Honeth (FP); statssekreterare utbildningsdepartementet, Ibrahim Baylan (S); riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson samt Johan Blom; vik GD på Myndigheten för yrkeshögskolan, Anne-Marie Fransson; VD IT&Telekomföretagen; Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet, och Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv.

Bladh ser en rad problem med högskoleutbildningen och föreslår bl a en reformering av resursfördelningssystemet för högre utbildning, men också reformer för Yrkeshögskolan och Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Arbetsgivarna uppmanas engagera sig väsentligt mer i utformningen av utbildningarnas innehåll. Förslagen riktar sig till alla berörda aktörer:

Universitet och högskolor

 • Mer träning av generiska förmågor
 • Mer reflektion över praktiska erfarenheter
 • Mer praktik i program till generell examen
 • Alltid praktik till yrkesexamen
 • Arenor för möten med arbetsgivare

Regering och riksdag – högskoleutbildning

 • Relevans, kvalitet och effektivitet måste samspela i styrsystemen
 • Nytt system för resurstilldelning
 • Inför pedagogiskt råd
 • Ge ekonomiska förutsättningar att träna generiska förmågor

Regering och riksdag – yrkeshögskolan

 • Bygg ut yrkeshögskolan
 • Bredda yrkeshögskolan – ta bort högskoleexamen
 • Överför utbildningar utan forskningsanknytning till yrkeshögskolan
 • Ta bort krav på högst två utbildningsstarter
 • Kräv pedagogisk kompetens hos lärare inom yrkeshögskolan

Universitetskanslersämbetet

 • Ändra det nationella kvalitetsgranskningssystemet till att innefatta relevans

Arbetsgivare

 • Ställ fler praktikplatser till förfogande
 • Lämna fler förslag till examensarbeten
 • Anställ arbetstagare med otraditionell bakgrund
 • Anställ nyutexaminerade
 • Var aktiva medaktörer till universitet och högskolor

Rapporten är framtagen på uppdrag av näringslivets forskningsinstitut Ratio och ingår i forskningsprojektet Kompetens för tillväxt, som kartlägger förutsättningarna för företagens kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning utgör ett allt större tillväxthinder för näringslivet.