Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov: Rapport och seminarium


Typ: Aktuellt
2020-11-17

Vad är samhällsviktig verksamhet i dag? Digitalisering, outsourcing och specialisering har inneburit att samhällsviktiga arbetsuppgifter finns i såväl offentlig som privat sektor. Samhället är nu dessutom mer sammankopplat och komplext. Uppstår produktions- eller leveransproblem på ett ställe kan effekterna snabbt spridas och drabba hela system.

När blir en arbetsmarknadskonflikt samhällsfarlig? Och vad händer då? Vilka alternativ finns?

I rapporten ”Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov” undersöker Nils Karlson, professor statsvetenskap, om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir  kritisk för systemets funktionalitet, och där samhällsviktig verksamhet lika gärna är privat som offentlig? En jämförelse görs med motsvarande regleringsmetoderna och deras förändring i Storbritannien, Tyskland och Danmark.

Rapporten presenterades och diskuterades under ett seminarium den 17 november med medverkan från Jan-Olof Olssonexpert på försörjningsberedskap vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen, och John Wahlstedt, arbetsrättschef Svenskt Näringsliv.

  • Se de ppt-bilder som Karlson presenterade här.
  • Se de ppt-bilder som Olsson presenterade här.

Resultaten har uppmärksammats av Arbetsmarknadsfakta.