Sök

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov: Rapport och seminarium

Nyheter
Arbetsmarknad, Konfliktregler, Nils Karlson

Vad är samhällsviktig verksamhet i dag? Digitalisering, outsourcing och specialisering har inneburit att samhällsviktiga arbetsuppgifter finns i såväl offentlig som privat sektor. Samhället är nu dessutom mer sammankopplat och komplext. Uppstår produktions- eller leveransproblem på ett ställe kan effekterna snabbt spridas och drabba hela system.

När blir en arbetsmarknadskonflikt samhällsfarlig? Och vad händer då? Vilka alternativ finns?

I rapporten ”Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov” undersöker Nils Karlson, professor statsvetenskap, om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir kritisk för systemets funktionalitet, och där samhällsviktig verksamhet lika gärna är privat som offentlig? En jämförelse görs med motsvarande regleringsmetoderna och deras förändring i Storbritannien, Tyskland och Danmark.

Rapporten presenterades och diskuterades under ett seminarium den 17 november med medverkan från Jan-Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen, och John Wahlstedt, arbetsrättschef Svenskt Näringsliv.

  • Se de ppt-bilder som Karlson presenterade här.
  • Se de ppt-bilder som Olsson presenterade här.

Resultaten har uppmärksammats av Arbetsmarknadsfakta.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578