Sök

Sammandrag från Svenskt näringslivs lönebildningskonvent

Nyheter
Arbetsmarknad, Avtalsrörelsen, Lönebildning, Nils Karlson

Den 16:e september deltog Nils Karlson, docent och VD för Ratio, i Svenskt näringslivs lönebildningskonvent – Så blir vi vinnare i den globala konkurrensen. Där redogjorde han bland annat för Ratios omfattande forskning om lönebildning på lokal nivå.

På svensktnaringsliv.se finns ett sammandrag av dagen för webb-tv.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578