Samspelet mellan crowdfunding och hållbarhet i sociala medier


Typ: Aktuellt
2019-03-06

Ratioforskaren Christian Sandström har tillsammans med Christofer Laurell och Yuliani Suseno undersökt samspelet mellan crowdfunding och hållbarhet i sociala medier. I artikeln ”Assessing the interplay between crowdfunding and sustainability in social media” försöker de bedöma i vilken grad hållbarhetsinriktade dimensioner integreras inom den offentliga diskursen om crowdfunding i sociala medier.

Med hjälp av Social Media Analytics (SMA) spåras diskussioner om crowdfunding i publicerade inlägg på sociala medier. Baserat på 141 754 olika inlägg har forskarna identifierat 308 inlägg som är kopplade till hållbarhet. Av dessa inlägg kom 80 procent från professionella aktörer. Forskarna identifierade även 37 hållbarhetsinriktade kampanjer och 26 av dem (70 procent) mottog ett inlägg.

Den här artikeln bygger vidare på den tidigare litteraturen i ämnet genom att analysera och beskriva sociala medier, generellt entreprenörskap och entreprenörskap inriktat på sociala och hållbara frågor. Den gör detta genom att illustrerar sociala mediers roll med avseende på samspelet mellan crowdfunding och hållbarhet. Forskarna gör även en systematisk bedömning av nyckelegenskaperna som finns i det här samspelet.

 

Du kan läsa hela artikeln här.